Verze HELIOS - legislativní úpravy ve mzdách - iKomplet

Verze HELIOS - legislativní úpravy ve mzdách

V polovině května bude vydána legislativní verze HELIOS z důvodu nastávajících změn v modulu mzdy. Více info…

 

Legislativní úpravy - platnost od 1. 5. 2019

Jedná se o úpravu zákona o daních z příjmu 586/1992 Sb., týkající se srážkové daně. Hranice do které se odvádí srážková daň byla navýšena z 2 500 korun na 3 000 korun. Hranice 10 000 korun pro srážkovou daň v případě dohody o provedení práce je beze změny.

 

Legislativní úpravy - platnost od 1. 6. 2019

Dochází nařízením vlády č. 91/2019 Sb.  k podstatné změně v nařízení vlády  č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Původní částka do 31. 5. 2019 je 9 643 korun a nově se bude jednat o částku 19 286 korun.